www.psm1st.art.pl

 

 

 

 

 

 

Strona główna


O szkole


Specjalizacje


Zasady rekrutacji


Nasze Zespoły


Nasze Chóry


Kalendarz Imprez


Osiągnięcia


Plan zajeć


Galeria


Kontakt


Statut Szkoły i WSO


Sprawy organizacyjne - rok szkolny 2017/2018


XI Gitaromania


VI Transgraniczny Przegląd Muzyki Popularno-Rozrywkowej 24-25.03.2017


TRANSGRANICZNE WARSZTATY ORKIESTROWE


Konkurs "Muzyka Mistrzów"
27 - 28.04.2015


COMENIUS


Instrumenty zakupione ze środków MKiDN


Partnerzy szkoły


Instytucje wspierające


O nas w prasie


Biuletyn Informacji Publicznej


Inwestycje


Rada Rodziców


Rezultaty projektów finansowanych ze środków UE


 

Projekty edukacyjne finansowane ze środkow UE

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego

 

Informacje


2017-11-06

UWAGA!!! Poszukujemy nauczyciel gry na saksofonie w wymiarze 4 godzin tygodniowo...

>> więcej

 

2017-10-03

Dnia 7 października 2017 o godz.16:00 zapraszamy na Międzynarodowy Dzień Muzyki do OSP Piechowicach, ul. Szkolna 4. Orga...

>> więcej

 

2017-09-14

Uwaga! zebranie Rodziców dzieci chętnych do uczestniczenia w zajęciach rytmicznych klasy "0" w Cieplicach odbędą się 29 ...

>> więcej

 

2017-09-08

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze i Filia przy SP 11 zaprasza dzieci 5 i 6 letnie na...

>> więcej

 

2011-03-09

UWAGA! RACHUNEK BANKOWY: FUNDUSZ MUZYCZNY 09 1010 1674 0038 1213 9134 0000 RADA RODZICÓW: 11 1020 2124 0000 8...

>> więcej

 


Hosted by TENET (Jelenia Góra)

 

 

   
   
 

 

Kalendarz imprez


PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SIERPIEŃ

 • 31.08.2017 r. - Rada Pedagogiczna

WRZESIEŃ

 • 04.09.2017 r. - spotkanie z nauczycielami teorii
 • 04.09.2017 r. - SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI INSTRUMENTU GŁÓWNEGO W FILII - od godz. 17:00 do godz. 18:30 w klasach.

·         05.09.2017 r.  - SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI INSTRUMENTU GŁÓWNEGO W CIEPLICACH  od godz. 15:30 do godz. 17:30 w klasach.

·         spotkanie nauczycieli Filii z wicedyrektorem Panią E. Płachciak - ustalenie planu pracy filii

·         spotkanie nauczycieli Cieplic z dyrektorem - ustalenie planu pracy

·         04.09.2017 r. - spotkanie komisji ds. ewaluacji - ustalenie planu działań  - Filia

·         04-05.09.2017 r. - spotkania w sekcjach ustalenie planu działań

 • 05.09.2017 r. - spotkanie komisji ds. regulaminów - podsumowanie realizacji programu wychowawczego i stworzenie projektu na nowy rok szkolny
 • 04.09.2017 r. - koncert w ramach festiwalu Silesia Sonans
 • 14.09.2016 r. - Rada Pedagogiczna

PAŹDZIERNIK

 • 17.10.2017 r. - Rada Pedagogiczna - godz. 1830

·         14.10.2017 r. - DEN - sobota

 • 31.10.2017 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (wtorek)

LISTOPAD

 • 01.11.2017 r. - Dzień Wszystkich Świętych - środa
 • 02.11.2017 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (wtorek)
 • 16.11.2017 r. - Rada Pedagogiczna godz. 11.30
 • przesłuchania techniczne

GRUDZIEŃ

 • 01.12.2017 r. - Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (godz. 13.00 - 16.00)
 • 01.12.2017 r. - Wykład dla rodziców - dr Amelia Golema - Filia przy Szkole Podstawowej nr 11 - godz. 16.30
 • 04.12.2017 r. - wykład dla uczniów klasy perkusji - Krystian Skubała (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)
 • 04.12.2017 r. - koncert Krystiana Skubały (perkusja) - Aula Politechniki Wrocławskiej godz. 17.00
 • 07.12.2017 r. - koncert charytatywny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze (Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego)
 • 08.12.2017 r. - koncert dla przedszkola - Filia
 • 15.12.2017 r. - koncert w Galerii Sudeckiej (klasa skrzypiec i akordeonu) - Filia
 • 21.12.2017 r. - koncert uczniów w Ośrodku dla Samotnych
 • PRZESŁUCHANIA PÓŁROCZNE

 

STYCZEŃ

 • 06.01.2018 r. - dzień wolny (piątek)
 • 10.01.2018 r. (środa) - Koncert Karnawałowy - godz. 17.00 - Sala Koncertowa (impreza biletowana)
 • 11.01.2018 r. - Rada Pedagogiczna - godz. 14.00 i wywiadówki
 • przesłuchanie z czytania nut a'vista
 • przesłuchanie półroczne
 • wywiadówki
 • 15 - 28.01.2018 r. - ferie zimowe

LUTY

MARZEC

 • przesłuchanie techniczne z gam i czytania a'vista
 • 29.03 - 3.04.2018 r. - przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

 • 19.04. 2018 r. (czwartek) - Koncert Rodzin Muzykujących - godz. 17.00 - Sala Kameralna (impreza biletowana)
 • przesłuchanie techniczne z gam i czytania a'vista cd.
 • szkolny konkurs solfeżowy - teoria
 • wywiadówki

MAJ

·         01.05.2018 r. - dzień wolny

 • 02.05.2017 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (wtorek)
 • 03.05.2018 r. - dzień wolny
 • Konkursy "Zrób to sam"
 • dopuszczenie do egzaminu końcowego
 • Szkolny Konkurs Solfeżowy
 • Koncert Rodzin Muzykujących - Filharmonia Dolnośląska
 • 31.05.2018 r. - Boże Ciało

CZERWIEC

 • 01.06.2018 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek)
 • Wywiadówki
 • Przesłuchania promocyjne i końcowe:
 • 18.06.2017 r. - Rada Pedagogiczna
 • 20.06. 2018 r. (środa) - Koncert Absolwentów i Laureatów Konkursów - godz. 17.00 - Sala Koncertowa (wynajem sali)
 • 22.06.2017 r. - zakończenie roku szkolnego (rozdanie świadectw)

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - CIEPLICE

 

SEKCJA KLAWISZOWA

SEKCJA

SMYCZKOWA

SEKCJA

GITARY

SEKCJA DĘTA

KLASA

PERKUSJI

WRZESIEŃ

 

 

 

Koncert w ramach Festiwalu "Silesia Sonans "04.09.2017 r. 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

Koncert chóru  w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki - Piechowice

07.10.2017 r.

Przesłuchanie techniczne z gam kl. III, IV, V, VI/6 i II, III, IV/4 oraz czytanie a'vista kl. IV,V,VI/6 i II, III, IV/4

27.10.2017r.

Przesłuchanie techniczne
z czytaniem a' vista

31.10.2017 r.

 

 

Popisy klasowe

 

"Bitwa na gamy
i etiudy"

11.10.2017 r.

 

Przesłuchania techniczne
z czytaniem  a'vista

25.10.2017 r.
godz. 14.00

 

Koncert uczniów

Inauguracja roku akademickiego  Filii Politechniki Wrocławskiej

18.10.2017 r.

 

Konsultacje
mgr Aleksandra Wasiuk (Akademia Muzyczna Wrocław)

LISTOPAD

Popis wszystkich klas
kl. I/6 i I/4 - dowolny utwór
kl. II-VI/6 i II-IV/4 - etiuda

24.11.2017r.

 

Popisy klasowe

 

Popisy klasowe

 

 

Popis uczniów

23.10.2017 r. godz. 17.00

 

 

GRUDZIEŃ

Przesłuchanie półroczne
 kl. I-III/6 i I,II/4
21.12.2017 r.

 

Przesłuchanie półroczne kl. IV-VI/6 i III,IV/4

22.12.2017 r.

 

Przesłuchania  półroczne

19.12.2017 r.

 

 

Popisy klasowe

 

Przesłuchania półroczne

14 i 21.12.2017 r.

 

Przesłuchania Półroczne

21.12.2017 r. godz. 14.30

 

Warsztaty i koncert

mgr Krystian Skubała (Akademia Muzyczna Wrocław)

04.12.2017 r.

 

Przesłuchanie półroczne

STYCZEŃ

 

 

 

 

Koncert kolęd

08.01.2018 r.  godz. 17.00

 

Koncert Karnawałowy

10.01.2018 r.- uczestniczą wybrani uczniowie, chór oraz zespoły

 

 

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

 

 

 

RADY PEDAGOGICZNE

WYWIADÓWKI

DNI USTAWOWO WOLNE

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

 

31.08.2017 r.
Rada Pedagogiczna -
godz. 1400

14.09.2016 r.
Rada Pedagogiczna - godz. 1930

17.10.2017 r.
Rada Pedagogiczna - godz. 1800

11.01.2018 r.
Rada pedagogiczna - godz. 1400

 

18.06.2017 r.
Rada Pedagogiczna -godz. 1700

 

 

 

 

6-10.11.2017 r.
wywiadówka śródsemestralna

01.12.2017 r.
Wykład dla rodziców
 dr Amelia Golema
 Filia przy Szkole Podstawowej nr 11 - godz. 16.30

11.01.2018 r.
wywiadówka semestralna

09-13.04.2018 r.
wywiadówka śródsemestralna

07-11.05.2018 r.
informacja o planowanych ocenach

01.11.2017 r. 
DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

23.12.2-17 r. - 01.01.2018 r. ZIMOWA  PRZERWA ŚWIĄTECZNA

15-28.01.2018 r.
 FERIE ZIMOWE

29.03 - 3.04.2018 r. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

02.11.2017 r. (czwartek)
03.11.2017 r. (piątek)

30.04.2018 r. (poniedziałek)

02.05.2018r.  (środa)

04.05.2018 r. (piątek)

01.06.2018 r.  (piątek)

 

 

                     

 

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - FILIA

 

SEKCJA KLAWISZOWA

SEKCJA

SMYCZKOWA

SEKCJA

GITARY

SEKCJA DĘTA

WRZESIEŃ

 

 

 

Koncert w ramach Festiwalu Silesia Sonans 
 
04.09.2017 r.

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania, omówienie sposobów sprawdzania  i oceniania uczniów,

 

PAŹDZIERNIK

Przesłuchanie techniczne z gam
i czytania nut a'vista:

- akordeon - 25.10.2017 r.

- fortepian - 26.10.2017 r.

Przesłuchania techniczne
z czytaniem a' vista:

30.10.2017 r.

 

Spotkanie z rodzicami uczniów Filii szkoły na Zabobrzu. Temat spotkania: Jak ćwiczyć z dzieckiem oraz znaczenie  motywacji w procesie kształcenia

19.10.2017 r.

 

Wyjazd na koncert w Ratuszu we Wrocławiu uczennicy: Natalii Mikulskiej na zaproszenie Pani Agaty Furmanowskiej ze Szkoły Muzycznej im. G.Bacewicz we Wrocławiu.

19.10.2017 r.

 

"Bitwa na gamy i etiudy":

13.10.2017 r.

 

Przesłuchania techniczne
z czytaniem  a'vista:

27.10.2017 r. godz. 14.00

 

LISTOPAD

Popisy klasowe

 

Popisy klasowe

,,Spotkania Gitarowe" w szkole na Zabobrzu-Doskonalenie czytania nut a'vista.

 21.11.2017 r.

 

Popis uczniów

 23.11.2017 r. godz. 17.00  

 

GRUDZIEŃ

Przesłuchania półroczne:

- fortepian-18 i 19.12.2017 r.

- akordeon-20.12.2017 r.

 

Koncert kolęd klasy akordeonu

 20 gr.12.2017 r.

 

Międzynarodowe Kolędowanie w Goerlitz - udział uczniów klasy akordeonu.

 

Przesłuchania  półroczne 

21.12.2017 r.

 

Koncert VI klasy z Filii Szkoły na Zabobrzu w Pałacu Schaffgotchów z udziałem Zuzanny Balik i Julii Mikulskiej

7.12.2017 r.

 

Popis klasowy

 

Przesłuchania półroczne

14.12.2017 r.

Przesłuchania Półroczne

15.12.2017 r.- godz. 14.00

 

STYCZEŃ

Popisy klasowe

Popisy klasowe

 

Koncert kolęd

8.01.2018 r.  godz. 17.00

 

 

Koncert Karnawałowy

10.01.2018 r.

uczestniczą wybrani uczniowie

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strony internetowe - an-net.pl